Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciói: kávézó, vendéglátás, kereskedelem, szabadtéri rendezvénytér, rendezvény-központ. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: kiállítás, nagy előadótér, vendéglátás. A Dísz tér sarkán közigazgatási épület, iroda telepítését javasolja. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György kialakítása elfogadható, de a palota előterének kialakítása kedvezőtlen. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A tervezett térfal erőteljes, domináns, új (kvadratikus square) karaktert ad a térnek.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését és a közlekedési vonal nyugat felé történő áthelyezését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tervezett beépítés a rálátásban jelentős beavatkozás, és a tervezett torony megjelenik a sziluettben.

Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.