Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének bontását követően egy „lőportorony” karakterű tömeget javasol a Dísz tér és a Szent György tér csatlakozásánál, kilátó-kaputoronyként, turisztikai funkciókkal. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: vendéglátás, kereskedelem, cégirodák, lakások, színház, "Magyarok Háza". A Dísz tér sarkán javasolt épület funkciója nem meghatározott. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a jelentős kiállítási terület kihasználhatósága további kérdéseket vethet fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A térfalak általában megfelelőek, a "kaputorony" környezetidegen elem. A beépítés tervezett magassága sem az eredeti beépítést, sem a környezetet nem követi. A Szent György teret több részre tagolja: a volt Dísz tér 17. környezetében – az új toronytól délre – ligetes-fás területet javasol, a tér további részeinek egységes burkolása mellett. A Palota tervezett bejárata megfelelő pozícióba kerül. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. Ugyanakkor az épületek változó magassága nem utal a korábbi tér légtérarányaira; átértelmezi a teret. A koncepció és a tervezett beépítés – a magassági javaslat kompromisszumaival – összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból egyszerű eszközökkel lekövethetők. A Dísz tér teljes gyalogosítása érdekében tervezett mélygarázs gondolata ütközik a Polgárváros belső közlekedési igényével (ha a javaslat alapján nincs megközelítés a Dísz tér felől). A közlekedés egyszerűsítése, a felszíni parkolás megszüntetése jelentősen megnöveli a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik.

Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.