Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének bontását javasolja. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: kulturális központ, könyvtár. A Dísz tér sarkán javasolt épület irodaház és óvoda. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a jelentős kiállítási terület kihasználhatósága további kérdéseket vethet fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György teret „T” alakú térként definiálja újra, fenntartva a tér eredeti hossztengelyét, a sikló állomása és a Palota „A” épülete előtt kereszttengelyt jelöl ki, épülettel lezárva. Ez a tér-értelmezés új gondolatokkal gazdagítja a tér kialakítását. A Palota tervezett bejárata így megfelelő pozícióba kerül és értelmet nyernek a Palota két oldalán a kerítéssel lehatárolt terek. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A tér rendezésének szemlélete – a térrészek egymásra merőleges tengelyeinek javaslata – értékes gondolat.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését javasolja. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik.

A sematikus tömegek és a Szent György tér keleti oldalának beépítése további finomítást igényelne. A tér emelkedett hangulatát nem erősíti a javaslat. A tervezett burkolt térben definiált koncepció nélkül úszó zöld szigetek bizonytalan kialakítást mutatnak. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.