Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság határozata alapján a pályamű kiemelt megvételben részesül.

Szerző:
CET BP. Kft. (Csomay Zsófia, Eke Dániel, Szijjártó Csongor, Gyüre Borbála, Heckenast Judit, Ránki Soma, Takács Ákos, Magyari Mátyás)

Tartalmi összefoglalás

A pályamű minden aktuálisan lényeges kérdésben állást foglal, elsősorban a téri viszonyok minőségére koncentrálva, az egyedi architektúra kevésbé határozottan érvényesül. Megtartja a polgárváros és a palotanegyed elkülönülését. Egy szerényen félrehúzott, mértéktartóan pici toronnyal meg is jelöli a két negyed határát, innen indítva a nyugati térfal több ütemben létrehozható beépítését. A Dísz téri foghíjtelket természetesen beépíteni javasolja, illetve kiegészíti és bővíti a volt Honvéd Főparancsnokság épületét is. A reprezentatív Szent György tér léptékére vonatkozóan, méretének csökkentésével határozott javaslatokat tesz és szellemesen rendezi a királyi palota új főbejáratának nehéz kérdését is. Ötletes megoldást ad a Szent Zsigmond-kápolna romterületére, valamint a téren tervezi felállítani a névadó szobrát. A reprezentatív tértől méltó távolságban, de nem elkülönítve helyezi el a közönség, kissé mozgalmasabb életet vonzó létesítményeit. Új elemmel gazdagítja a vár ezen a helyen funkcióhiányos nyugati oldalát, valamint alatta újabb funkciókra, kiállító térre, múzeumra tesz javaslatot.

Funkció

A pályázat által javasolt funkcionális összetétel „demokratikus”, egyformán szolgál a vári lakosságnak, a várnegyedben dolgozóknak, illetve az ide látogató hazai és külföldi vendégek seregének. Az épületek megépültével élő város válik a palotanegyedből. A Dísz tér sarkán lakóház épül, pinceszintjén kisebb étteremmel és a lakásokhoz tartozó parkolókkal. A volt Honvéd Főparancsnokság Kultúrpalotává bővül egy klasszikus „U” alakú nézőterű többfunkciós rendezvénytérrel, ami reprezentációs célokra is alkalmassá tehető. A nyugati térfal épületeibe nyitott műhelyek, vendéglátás, múzeum kerülnek, ami a turistákon kívül, és ez hangsúlyozottan fontos, a helyi lakosság számára is használhatóvá teszi a területet. Az első ránézésre meghökkentő ötlet, a nyugati oldalon kialakított kert hivatott pótolni a Miniszterelnökség új épülete okán elvesztett kolostorkert idézetet, ami korábban illatával meghatározója volt a várba való felérkezés élményének. Az ötlet azért is nagyszerű, mert a fájón funkciótlan nyugati oldal romterülete értelmes, látványos és illatos feladatot kap, kiszabadulva a hátsó oldali méltatlan szerepéből. A Szent György tér reprezentatív térré válik, de szorosan kapcsolódnak hozzá a nyugati térfal szélesebb társadalmának funkciói.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A pályamű egyik legfőbb értéke, hogy értelmes méretűvé redukálja a Szent György teret. A névadó szobrának a Sándor-palota és a királyi palota új bejáratának metszésébe helyezésével visszaadja a tér elveszett identitását is. A sok magában aprónak tűnő gesztus egyesülő hatása olyan élő városrész létrejöttét ígéri, ahol nincs elkülönülés, vagy erőszakos szétválasztás, de ahol minden és mindenki a helyére kerül. Egyszerre lesz hétköznapi és reprezentatív, arisztokratikus és plebejus, mint egykor a középkori város főtere. Nem múzeumi, vagy adminisztrációs rezervátum keletkezik, hanem egy mindenki számára jól használható élettel teli térsor. Nincs direkt elkülönülés, de a nyugodtabb tartózkodásnak ugyanúgy megvan a helye, mint a zajló eseményeknek. A Szent György tér déli oldalának mellvéddel és fasorral való lezárása mintegy platóra emeli a teret, léptéket és egyszersmind a burkolatok keménységét oldó növényzetet is adva neki. A pályázó felismeri, hogy a királyi palota „beásott” homlokzata nem lehet a Szent György tér térfala, mindig furcsán disszonáns marad, ezért a teret fasorral határolja, ami mögött csak felsejlik a nagyobb tömegű „félbevágott” épület. A csatlakozó terepet elhúzza az épület homlokzatától, kiszabadítva azt, és a Szent György tér szintjéről hídon lesz az épület új főbejárata megközelíthető. A fasoron keresztül átsejlő palota csak a fasoron átlépve jelentkezik teljes tömegében, amikor már a percepció nem derékba vágott épületet mutat. Nem mellesleg a középkori falak is méltó keretet, megjelenést és a királyi palota izgalmas új bejáratot nyer. A Szent Zsigmond-kápolna romjainak színes, illatos virágokkal való kiemelése egyszerűségében megható. A kiültetések nyilván mindig új színeket és illatokat jelentenek természetes módon fenntartva, felmutatva az „életet” a téren. És a virágoskert folytatódik, kiterjed a nyugati térfal mögötti bástyasétányig, látványával és fűszeres illatával elbűvölve a várban élőket és ide látogatókat. A Dísz téren, pont szemben a volt Honvéd Főparancsnokság bejáratával szemben, nemes gesztusként helyezi el Görgey Artúr szobrát.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javasolt épület-architektúra mindenhol korrekt, de jelzésszerűen mértéktartó, amit jelen estben nem hibaként, hanem a jövő építészének felkínált lehetőségként kell értelmezni. Ugyanakkor az épületek léptékéről határozott és minden esetben ízlésesen illeszkedő döntést hoz. A meglévő történeti épületek méreténél visszafogottabban alakítja ki a nyugati térfalat. A Szent György teret tagolja, az nem „folyik szét”, megfelelő, értelmes méretet nyer. A torony pozíciójával, karcsúságával, magasságával finoman jelzi a két vári városrész határát, miközben minden tekintetben könnyen azonosítható irányító pontja is a várba látogatónak. A két emeletes Dísz téri lakóház kifejezetten mértéktartó magasságú, fontos gesztusként párkánya visszalép az egy emeletes vári épületek párkánymagasságára, szabadon hagyva a mellette lévő két emeletes épület tűzfalát. Ezek a rendkívül kulturált, szinte természetes, magától értetődő finom eszközök emelik a pályaművet a többi terv fölé.

Időtállóság, innováció, fenntarthatóság

A pályamű átgondolt részleteiben rejtőzködő kincs, rendkívüli érzékkel a legfontosabb és napi aktualitással bíró kérdésekre koncentrál. A precíz arányérzék, mérték- és léptéktartás mellet talán legnagyobb erénye az ütemezés, továbbépítés szabadságának biztosítása. De a korábban tárgyalt aprónak ható, de pontosan adagolt, fontos gesztusok, a valódi, a mindenki számára jól használható városi terek létrejöttét vetítik előre, ami jó minőségben való fennmaradásuk legfőbb feltétele.

Összegzés

A pályamű elsősorban szellemiségével hat. Visszafogott megjelenése mögött rendkívül komplex módon átgondolt javaslatok sora húzódik. Szerénysége csak a részletek különösen elmélyült vizsgálatával tárja fel valódi értékeit! Megfontolt ütemezése minden, a jelen pályázati kiírás által felvetett fontos kérdésre határozottan aránytartó és jól használható, alátámasztható választ talál, de a további ütemekben teret enged a későbbi pontosításoknak is. Már első ütemben is a teljes befejezettség érzését nyújtja, a teljes területre jól használható térrendszert alakítva ki, (elkerüli a torzó hatást), de a további építés részére a legfontosabb kérdésekben meghagyja a döntés szabadságát, ami talán az egyik legnemesebb ajándék. Szellemisége erényeiért, illetve a megvalósítás (feltehetően költségek tekintetében is) reális mértéktartása okán a pályamű kiemelt megvételt érdemel!