Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója: "Honvéd-palota". A Szent György tér nyugati oldalra tervezett beépítés jellemző funkciói: "Kormányzati épület", Alkotmánybíróság, "Turisztikai Központ". A Dísz tér sarkán javasolt épület funkciója: "Külügyi Kapcsolatok Intézete". A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a jelentős kiállítási terület kihasználhatósága további kérdéseket vethet fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Palota tervezett bejárata így megfelelő pozícióba kerül és értelmet nyernek a Palota két oldalán a kerítéssel lehatárolt terek. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A tér rendezésének szemlélete – a térrészek egymásra merőleges tengelyeinek javaslata – értékes gondolat.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését és a közlekedési vonal Duna felé történő áthelyezését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik.
A tér emelkedett hangulatát erősítik a tervezett tömegek. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.