Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója nem meghatározott, vélelmezhetően megtartásra javasolja a jelenlegi funkciót. A Szent György tér nyugati oldala romkert. A Dísz tér sarkán javasolt botanikus kert és tömegképzése eltér a korábbi zártsorú sarok lezárásától, a saroktelek térbeli feladatától. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, park és romkert.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A koncepció egységesnek tekinthető. A Szent György tér jelenlegi állapotát táj- és kertépítészeti eszközökkel változtatja. A koncepció összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal, ugyanakkor a tervezett oszlopok ellentmondanak a tér használatának, jelentőségének és a markáns történeti térfalaknak. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A tér rendezésének szemlélete – a tér kertépítészeti műtárgyként, térbeli festményként történő kialakítása egyedi gondolat. A Nemzet Főterének romkertté alakítása, az oszlopokkal megtöltött tér és az eredeti funkció viszonya ellentmondásos, a festői képek ellenére.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból egyszerű eszközökkel lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik.
Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.