Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója: "Ostrom-múzeum", vendéglátás, kiállítás, turisztika. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: állami rezidenciák (köztársasági elnök, miniszterelnök, állami vendégház), "Köztársasági Elnök Hivatala", lényegében zárt funkciók telepítése.

A Dísz tér sarkán javasolt épület funkciója: szálloda, vendéglátás. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a Királyi Palota és a Dísz tér 17. közötti zárt terület további kérdéseket vethet fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Palota tervezett bejárata megfelelő pozícióba kerül. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. Szép gondolat a nyugati sétány, amely egyben önálló romkerti sétány is. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. Nehézségeket teremthet a régészeti értékek bemutatásának igénye, a javasolt beépítés összehangolása. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését javasolja. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik.
A viszonylag alacsony, sematikus tömegek és a Szent György tér keleti oldalának beépítése további finomítást igényelne. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.