Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjét bontásra javasolja. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: archeológiai múzeum, helytörténeti múzeum, vendéglátás. A Dísz tér sarkán javasolt épület funkciói: étterem, kiállítás, bábszínház, műterem, iroda. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a jelentős kiállítási terület kihasználhatósága további kérdéseket vethet fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György teret több részre tagolja: a Szent Zsigmond kápolna környezetében gyepes teret javasol, amelyet fasorokkal tagolt burkolt tér köt a Dísz térhez. A Szent György teret „T” alakú térként definiálja újra. A Palota tervezett bejárata megfelelő pozícióba kerül. A jelentősen kiszélesített Szent György tér új térfala, javasolt építési vonala jelentősen eltér a tér történeti előzményeitől. Szép gondolat a nyugati sétány, amely egyben önálló romkerti sétány is. A Tóth Árpád sétány folytatása jó gondolat, kiemelhető a közvetlen kapcsolatot biztosító új híd javaslata. A koncepció és a tervezett beépítés nehezen hangolható össze a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. Nehézségeket teremthet a régészeti értékek bemutatásának igénye, a javasolt beépítés összehangolása. A térrészek egymásra merőleges tengelyeinek javaslata értékes gondolat.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését és a közlekedési vonal nyugat felé történő áthelyezését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tervezett beépítés a rálátásban jelentős beavatkozást okoz. A viszonylag nagyméretű, sematikus tömegek és a Szent György tér keleti oldalának beépítése közötti összhang további finomítást igényelne. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.