Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója: kilátó. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: vásártér, fesztivál, profán funkciók, turisztika, kiállítás, a Szent Zsigmond kápolna tere szabadtéri színpad. A Dísz tér sarkán javasolt épületben kortárs galériát és a hungaricumok bemutatását javasolja. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a jelentős kiállítási terület kihasználhatósága további kérdéseket vethet fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója nem tekinthető egységesnek, a jelentős lefedések, levegőben tervezett átjárók, a helyenként jelzésértékű vázak és a testszerű tömegek ellentmondásos látványelemeket eredményeznek. A Szent György teret több részre tagolja. A Palota bejárata nem változik. A tér szerkesztése a mai állapot kiegészítéseként értékelhető.

A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. A koncepció és a tervezett beépítés nem hangolható össze a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. Lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tervezett beépítés a rálátásban az ideiglenes jelleget mutató „horgolt” építészet ellentmondásokat teremt a térbeliség értelmezése során. A tér emelkedett hangulatát nem erősíti a javasolt építészeti eszközrendszer. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.

"