Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója kultúra, információ. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: "titkos kertek", óriáskivetítő, kilátó. A Dísz tér sarkán javasolt épület irodaház. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a költségesen fenntartható kerti funkciók további finomítást igényelhetnek.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója nem tekinthető egységesnek; a javasolt építészeti karakter-elemek és a tervezett tömegek jelentős kontrasztot teremtenek a meglévő épületekkel, nem az egységes teret erősítik. A Szent György teret több részre tagolja. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai részben utalnak a történeti előzményekre. Szép gondolat a nyugati romkerti sétány. A koncepció és a tervezett beépítés csak kompromisszumokkal hangolható össze a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal, a tördelt tömegek ellentmondani látszanak a markáns történeti térfalaknak. Esetenként nehézségeket teremthet a régészeti értékek bemutatásának igénye, a javasolt beépítés összehangolása. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tervezett beépítés a rálátásban jelentős beavatkozást okoz. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.