Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója vendéglátás. A Szent György tér nyugati oldalán park jelenik meg. A Dísz tér sarkán lévő épületben elhelyezésre javasolt funkciók: gasztronómia, könyv, kultúra, turizmus. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A Szent György teret gyepes felületekkel tagolt térként alakítja ki, a romkert helyén gyepesített (napozóterület) és burkolt felülettel. A Szent György tér mai, meglévő térfalai nem változnak. A koncepció csak kompromisszumokkal hangolható össze a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi, de a régészeti területet befedi.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból egyszerű eszközökkel lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését és a közlekedési vonal Duna felé történő áthelyezését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tér emelkedett hangulatát nem erősíti a tervezett kialakítás. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.