Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének bontását javasolja, helyén "lépcsős fórum", míg a Szent György tér nyugati oldalán tó, kert kialakítását vázolja. A Dísz tér sarkán irodaház épület telepítését javasolja. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a jelentős kiállítási terület kihasználhatósága további kérdéseket vethet fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A Szent György teret több részre tagolják a lépcsős, lejtős terek. A Szent György teret három dimenzióban tagolt térként definiálja újra, megszüntetve a tradicionális tériséget. A tér használhatósága, a Palota tervezett bejárata kedvezőtlen pozícióba kerül. A koncepció és a tervezett beépítés nem hangolható össze a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. Nehézségeket teremthet a régészeti értékek bemutatásának igénye, a javasolt beépítés összehangolása is. A tér formálásának szempontjait teljes mértékben alárendeli a Vár alatti alagút és a tér pozíciójából adódó alapötletnek. Az alagút közepén kialakításra javasolt 40x40 méteres területen tervezett körforgalom és az arra szervezett 60 autóbusz és 800 gépkocsi számára javasolt parkoló ára a teljes Szent György tér alápincézése, alábányászása 50m mélységig. Kérdéses a beavatkozás előnyeinek és hátrányainak mérlege; érdemes-e a teret ezen az áron átalakítani…

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból összetett eszközökkel, de lekövethetők. A pályamű a Dísz téren gyalogos aluljárót tervez, de a felszíni következmények nem kerültek ábrázolásra. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás csak néhány helyen található.