Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű kiemelt megvételben részesül.

Szerző:
Építész Stúdió Kft.

Tartalmi összefoglaló

A pályamű jellegzetes, megkülönböztető gesztusa a volt Honvéd Főparancsnokság épületének elbontása, és helyén egy „városias erdő”, azaz egy fás liget létrehozása. A Szent György tér nyugati térfala a korabeli épületek és telekosztás ritmusában végig beépül: Öt Géniusz Háza (öt magyar tájegység sajátosságainak megjelenítése kortárs épületben), a Teleki-palota szinte eredeti állapotát tükröző újraépítése (reprezentatív rendezvényházként) és a Vizuális Kultúra Háza (kortárs megjelenésű fotómúzeum, magyar filmesek és minden ezekhez kapcsolódó kulturális tartalom). A Szent Zsigmond-templom szökőkúttá alakul, amelynek vízjátéka kirajzolja a megsemmisült tömeget. A tér Palotához közeli felén Emlékoszlop létesül, mely kivágása árnyékhatásával a tér padozatán kijelöli a jeles történelmi évfordulókat.

A Dísz tér parkolóktól megtisztított piac lesz, a Dísz tér 1-2. számú, jelenleg üres ingatlanra kortárs megfogalmazású, osztott tömegkezelésű kávéház kerül.

Funkció

A Szent György tér nyugati térfalára tervezett épületek funkciói – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a több ezer m2-es új épületek kihasználhatósága kérdéses. Értékes gondolat az Öt Géniusz Háza. A volt Honvéd Főparancsnokság épületének helyén megjelenő „városias erdő” ökológiai fenntarthatósága – a megálmodott mikroklíma, fényhatások a középső tisztáson – a kis méret folytán nem tűnik megvalósíthatónak.

A Dísz tér sarkára tervezett kávézó működőképes lehet, jó felvetés egy turisztikai irányítópont létrehozása (a pályázó a vári barlangok beléptetési pontját gondolja ide). A Dísz téren megjelenő piac könnyen válhat zsibvásárrá, árufeltöltése, takarítása, a látvány eleganciájának biztosítása ezen a helyszínen nehezen megoldható feladat. A megszüntetett parkolók kiváltására a terv nem ad javaslatot.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A bemutatott elképzelés egységesnek tekinthető. A Szent György tér „L” alakú definiálásával a terv a történeti térfalakat hozza vissza, a Palota megközelítését jól oldja meg. A volt Honvéd Főparancsnokság helyén képzett park gondoskodik a Dísz tér és a Szent György tér kívánatos megosztásáról, bár egy viszonylagosan épen maradt, elegáns és míves terekkel rendelkező történeti épület elbontása azért, hogy helyére fák kerüljenek, kétséges és nehezen megmagyarázható döntés lenne. A Szent Zsigmond-templom romjain medence és vízjáték telepítése megengedhetetlenül veszélyeztetné a romok állagát, a hely szakralitásának is ellentmond. Az Emlékoszlop gondolata megfontolandó, de helyének megválasztása és formai kialakítása esetleges.

A Teleki-palota szinte eredeti állapotát tükröző újraépítése (kevés kortárs kiegészítéssel) léptékében talán a tér mai arculatához már túl nagyszabású és megjelenésében hamis.

Szép gesztus a nyugati várfalsétány végigvitele a Szent György tér teljes hosszában romkerti sétányként.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

Azon kevés pályaművek egyike, amely készít szabályozási javaslatot, ami korrekten tükrözi az építészeti és térrendezési koncepciót. A közlekedési kérdések megoldására a terv új javaslatot nem ad, a közösségi közlekedés rendjén nem változtat.

A Duna-parti panoráma, a Gellérthegy és a Krisztina körút felőli látkép bemutatása látványosan, helyénvaló léptékkel történik. Az akadálymentességnek való megfelelés megoldható, de ennek kidolgozása elmaradt.

Időtállóság, innováció, fenntarthatóság

A terv kitér az időbeli ütemezés kérdéseire, és az épületeket illetően reális műszaki megoldásokat alkalmaz. Viszont a templomrom szökőkúttá alakítása komoly örökségvédelmi és régészeti kérdéseket vet fel. A városi erdő az idő múlásával valószínűleg elsivárosodna, biológiai sokszínűségre egy ilyen zárvány nem alkalmas.

Összegzés

A terv egy konzisztens koncepció végigvitelén alapul a történeti tradíciók követésével. A meghökkentő „városi erdő” gondolata innovatív megoldás a jelenleg torzóként álló Honvéd Főparancsnokság épülettömegének eltüntetésére és a tömeghatás fákkal történő helyettesítésére, bár ennek a megoldásnak a társadalmi elfogadtatása erős kihívást jelent, és kétséges az alapgondolat (azaz az erdei karakter) fenntartható megvalósítása.

A pályamű tiszteletben tartja a Szent György tér méltóságát és megfontolandó megoldást kínál a hiányzó nyugati térfal visszaállítására az eredeti telekosztás megtartásával. A Dísz tér sarkán lévő üres telekre ajánlott funkció és lépték megfelelő, a tér piacként való üzemeltetése ellenben kockázatos felvetés.

Dicséretet érdemel a pályamű kidolgozottsága, rajzi megjelenésének harmóniája és kiváló nyomdatechnikája.