Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

SZENT GYÖRGY TÉR ÉS DÍSZ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT

KAPCSOLAT

email: info@szentgyorgyterpalyazat.hu
 
Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.
 
Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIVONATA

1

Pályázati terv

.

2

Referenciák

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

3

Igazolások

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

4

Utolsó rész

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

  • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  • akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
  • aki nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi, jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre.
Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes) szervezet lehet,

  • amely jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
  • amely gazdálkodó szervezettel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
  • amely nyilatkozik arról, hogy a szervezet képviseletében pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre.

Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

Előzetes regisztráció

2016. július 6.

Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete

2017. február 22.

Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje

2017. március 12. 24:00

Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje

2017. március 20. 24:00

Pályaművek postára adásának határideje

2017. május 29. 24:00

Pályázat eredményének kihirdetése

2017. június 30.