Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

NYERTESEK

díj

összeg (bruttó)

szerzők

sorszám

azonosító

kiemelt megvétel

4 000 000 Ft

Szerző: 
S-TÉR Kft. és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Budapest, Szent István Egyetem hallgatói:
Benkő Anna Ágnes, Csík Nóra, Gulyás Viktor Soma, 
Kelemen Edmond István, Nagy Lili Anna, Nyitrai Katalin Laura,
Sógor Gabriella Alexandra,Szekercés Ivett, Thurnay Júlia Anna,
Varga Viktória Lilla

06

423758

kiemelt megvétel

4 000 000 Ft

Szerző:
Építész Stúdió Kft.

09

621875

kiemelt megvétel

4 000 000 Ft

Szerző:
CET BP. Kft. (Csomay Zsófia, Eke Dániel, Szijjártó Csongor, Gyüre Borbála,
Heckenast Judit, Ránki Soma, Takács Ákos, Magyari Mátyás)

15

872444

kiemelt megvétel

4 000 000 Ft

Szerző:
PLANT-Atelier Peter Kis Kft. (Demény Ilka, Kis Péter, Molnár Bea,
Sinkovics Brigitta, Tóth Anikó)

21

988787

megvétel

2 000 000 Ft

Szerző:
Studio Kvarc Kft.(Simon Mónika, Haraszti Livia, Incze Sándor,
Császár Szabolcs, Hegedűs Anett, Nagy Elemér)
Matus István

01

331589

megvétel

2 000 000 Ft

Szerző: 
Zilahi Péter, Németh Zoltán, Greksza András

16

883025

megvétel

2 000 000 Ft

Szerző: 

Ükös Tamás és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Budapest, Szent István Egyetem hallgatói:
Gyimesi Levente Zsombor, Lakner Lóránd László, Sármán Dóra, Sebestény Tünde Ildikó, Szűz Attila Szabolcs, Vincze Vera Anna, Karlócai Rebeka

18

906831

MEGVÉTELBEN NEM RÉSZESÜLT PÁLYAMŰVEK

Pályázatból kizárt pályaművek:

344183 | 851189 | 286843 | 766030 | 924154 | 719843 | 23. sorszámú pályamű (azonosító nincs)

 

KAPCSOLAT

email: info@szentgyorgyterpalyazat.hu
 
Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.
 
Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIVONATA

1

Pályázati terv

.

2

Referenciák

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

3

Igazolások

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

4

Utolsó rész

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

  • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  • akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
  • aki nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi, jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre.
Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes) szervezet lehet,

  • amely jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
  • amely gazdálkodó szervezettel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
  • amely nyilatkozik arról, hogy a szervezet képviseletében pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre.

Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

Előzetes regisztráció

2016. július 6.

Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete

2017. február 22.

Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje

2017. március 12. 24:00

Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje

2017. március 20. 24:00

Pályaművek postára adásának határideje

2017. május 29. 24:00

Pályázat eredményének kihirdetése

2017. június 30.

Pályázat díjátadó ünnepsége a Lechner Tudásközpontban

2017. július 13. 17:00